Kap. 5   Smittevern / hygiene

Innhold Utskrift
   
5.01 Smittevernrutiner  
  • Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Utskrift
   
5.02 Retningslinjer ved blodsmitteuhell  
  Retningslinjer ved blodsmitteuhell Utskrift
  Serologiske undersøkelser av person som har vært utsatt for mulig yrkesbetinget blodsmitte Utskrift
  Stikkuhell på sprøyter - posteksponeringsprofylakse Utskrift
   
5.03 Desinfeksjonsmidler  
  Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Utskrift
   
5.04 Prøvetaking ved MRSA-smitte  
  Prøvetaking ved MRSA-smitte (Meticillinresistente gule stafylokokker) Utskrift
   
5.05 Vedlegg  
  5.05.01 Hygienisk hånddesinfeksjon Utskrift
  5.05.02 Kontroll av tørrsterilisator Utskrift
   
  Kap. 5 samlet