Kap. 5   Smittevern / hygiene

Innhold  
   
5.01 Smittevernrutiner  
  • Basale smittevernrutiner i helsetjenesten  
   
5.02 Retningslinjer ved blodsmitteuhell  
  Retningslinjer ved blodsmitteuhell  
  Serologiske undersøkelser av person som har vært utsatt for mulig yrkesbetinget blodsmitte  
  Stikkuhell på sprøyter - posteksponeringsprofylakse  
   
5.03 Desinfeksjonsmidler  
  Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.  
   
5.04 Prøvetaking ved MRSA-smitte  
  Prøvetaking ved MRSA-smitte (Meticillinresistente gule stafylokokker)  
   
5.05 Vedlegg  
  5.05.01 Hygienisk hånddesinfeksjon  
  5.05.02 Kontroll av tørrsterilisator